Kystmuseet Sæby befinder sig i den smukke bindings værksbygning "Konsul Ørums gård", der stammer fra 1600-årene, men fik sit nuværende udseende omkring 1800. Kystmuseets udstillinger giver en grundig introduktion til den historiske udvikling i den charmerende købstad, som har en hel bydel med historiske bygninger fra middelalderen. 

I middelalderen var byen præget af karmeliterordenen, der i 1460'erne oprettede et kloster på stedet (idag Sæby Kirke). I museet finder du et afsnit med virtuel formidling af historien bag Sæby Kirke og kirkens unikke kalkmalerier. 

Et andet tema er det kystliv, som har udfoldet sig i Sæby gennem flere århundreder. Sæby Å, som var Vendsyssels eneste naturhavn indtil 1879, hvor åens udløb blev ændret, har gennem tiderne skabt grundlag for virksomheder som mølleri, farveri og garveri. Og der var mere fremgang på vej. Efter fundet af Jernkilden i 1883 begyndte turisterne og kulturpersonlighederne at strømme til Sæby, hvor et kurophold med jernvand og havbade efter sigende bragte helse. 

På museet finder du udstillinger, der fortæller om turismeudviklingen samt om de kendte kulturpersonligheder, der nød livet og de glade sommerdage i Sæby.


"På den anden side" er åben!

 

Torsdag d. 21/10.2021 åbnede den nye udstilling på kystmuseet Sæby, "På den anden side - hvordan vi husker hvad vi ikke vil vide."

Åbningen af udstillingen var bemærkelsesværdig, da der både var høj musik og statister fra aktørgruppen Stützpunktgruppe Süd på gaden.
Udstillingen kan bedst beskrives som oplevelse, der vil stimulere sanserne.

Læs mere her


Sæby blev købstad i 1524, og den første del af udstillingerne på Sæby Museum viser elementer fra købstadens udvikling fra Børglumbispernes og Vendsyssels førende havneby i middelalderen med med kirke og kloster.
Sæby var en betydelig handelsby og museets samling af sølvsmedearbejder illustrerer byens tidligere økonomiske format, men i løbet af renæssancen stagnerede udviklingen, byen gik i stå, og måtte frem til 1800tallet for igen at opleve fremgang og vækst.

Sæby Museum har en samling af topografisk kunst fra Sæby og omegn og Sæbygård Skov i særdeleshed.

I 1800-tallets anden halvdel besøgte en lang række af tidens største kunstmalere Sæby, for at male i Danmarks nordligste bøgeskov. Nationalromantikken og fædrelandskærligheden blomstrede i tiden efter Grundloven og de slesvigske krige. Det satte også sit præg på landsskabsmaleriet, og hvad kunne være mere dansk end den idylliske Sæbygård Skov.

Kunstnerne kom til Sæby år efter år, og navnlig i 1890èrne, hvor også en række af det moderne gennembruds største forfattere yndede at opholde sig i Sæby. Siden flyttede kunstnerne motiverne ud i de vendsysselske hedelandskaber og til stranden og havet omkring Sæby.

Først blev kunstnerne, siden turisterne, tiltrukket af Sæbys smukke natur og byens idyl. Museet rummer en udstilling om den ældre turisme i Sæby med et pensionatsværelse fra 1. verdenskrig. Dengang var turisternes yndede udflugtsmål Sæbygårds skyggefulde og romantiske bøgeskov snarere end stranden.

Derudover er der rig mulighed for at studere samlingerne i museets skatkammer. Her findes glas, porcelæn, træskærerarbejder m.v. samt ikke mindst redskaber fra tiden, hvor man fiskede med åbne sejljoller. I det sene efterår fiskedes med bakker og krogliner.