Nordjyllands Kystmuseum er det kulturhistoriske museum i Frederikshavn kommune. Museet er en selvejende institution. Museet er ledet af en bestyrelse og en museumsdirektør. Nordjyllands Kystmuseum har formidling og udstillinger på flere lokaliteter spredt ud over Frederikshavn kommune.

Nordjyllands Kystmuseum har i 2019 udarbejdet en ny strtategi og en ny organisationsplan, der skal danne rammerne om museets udvikling og drift de kommende år.

Du kan finde hele strategien her på dette link: STRATEGI NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM.

Visionen er Nordjyllands Kystmuseums ledestjerne for den langsigtede udvikling af museet. Den udtrykker vores drøm om det museum,vi gerne vil skabe i fællesskab mellem bestyrelse, ledelse, medarbejdere og alle eksterne interessenter.
Vores vision lyder som følger:

NordjyllandsKystmuseum vil skabe et attraktivt og nytænkende museumsprodukt, der har international rækkevidde og sætter forskning og formidling i et fornyet perspektiv.

Mission:

Vi sætter kysthistorien i et meningsfyldt perspektiv og formidler den gennem tankevækkende skæbnefortællinger, der bedømmer din fortid, berører din nutid og beriger din fremtid.