Nordjyllands Kystmuseum udgør sammen med Holstebro Kommunes Museer (Strandingsmuseet St. George), Langelands Museum og Moesgaard Museum MAV Marinarkæologi Vestdanmark med Moesgaard Museum som juridisk ansvarshavende.  Ansvarsområdet er geografisk og fagligt defineret. 

Den marinarkæologiske ansvarsfordeling i Danmark.

I det marinarkæologisk arbejde indgår byggesagsbehandling for anlægsarbejder mv. for det maritime område i Jylland. I den forbindelse har museerne formuleret modeller over, hvor det kan forventes at finde rester af skibe og spor af stenalder på havbunden.

Det påhviler museet at varetage almindelige marinarkæologiske opgaver, foretage besigtigelser, modtage anmeldelser, udføre rekvirerede marinarkæologiske opgaver i forbindelse med anlægsopgaver, råstofindvinding og andre aktiviteter på havbunden.

Det marinarkæologiske arbejde består primært i vejledning, registrering, sikring eller udgravning af de arkæologiske fund.

Ofte er der tale om undersøgelser og besigtigelser i forbindelse med anlægsarbejde som eksempelvis etablering af vindmølleparker, kabellægning og råstofindvinding. Desuden foretages der besigtigelser af lokaliteter som er indberettet af sportsdykkere. 

Marinarkæologiske projekter omfatter bl.a. arkivarbejde, registrering og besigtigelse af skibsvrag fra vikingetid til nyere tid, bl.a. tilsyn med de mange orlogsfartøjer fra 1600-1800- tallet.

Det er anslået at der omkring den nordjyske kyst ligger flere hundrede skibsvrag indlejret i sandet. Det er vrag, der stammer fra forliste skibe på kysten eller på det dybe vand – enten som strandinger, minespærringer eller kollisioner. Op til flere tusinde forlis.

Hvad kan du selv gøre?

Har du fundet noget spændende på kysten eller i havet, som kan stamme fra et skib eller noget forhistorisk, så kan du kontakte museet på info@slet-dette.kystmuseet.dk
 

Find flere informationer her: 

Slots- og Kulturstyrelsen

Moesgård Museum

De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune

Langelands Museum


 

På kystmuseet Bangsbo lancerer vi snarest en ny marinarkæologisk udstilling "I havets dyb"

Området fra vestkysten til Skagens gren og videre ned i Kattegat har gennem tiderne, og ikke uden grund, været frygtet af de søfarende. Der er forlist og strandet skibe i tusindvis på denne strækning.

Denne fascinerende udstilling skildrer de dramatiske skæbner for fire orlogsskibe. De to Svenske Orlogsskibe Spes og Öland, Den Engelske Fregat Crescent og det Russiske Orlogskib Perwoy.

 

Læs mere