Besættelsestidsudstillingen BESÆTTELSE OG MODSTAND er mørk for at illustrere de fem mørke år i danmarkshistorien, samt at gøre det bevidst, at gadebelysning var slukket.
Udstillingen er bygget kronologisk op som en labyrint for at illustrere, at ingen kendte fremtiden.

 

DANMARK BLIVER BESAT

Lidt over klokken fire om morgenen den 9. april 1940 overskred tyske tropper grænsen til Danmark. Det blev startskuddet på Tysklands besættelse af Danmark.

I februar 1940 lykkedes det først en britisk destroyer at befri 300 krigsfanger fra en tysk fangetransport i norsk farvand. Det gjorde det klart for Hitler, at englænderne var til stede og i stand til at lave militære operationer i og omkring Norge. Omkring samme tid modtog Hitler efterretninger om, at Englænderne planlagde et fremstød mod Norge, som spillede en central rolle i transporten af svensk jernmalm til den tyske krigsproduktion. Man så sig derfor nødsagede til at sikre forsyningslinjerne.

 

 

I slutningen af februar lå de første planer for den tyske invasion af Norge klar. Og her var Danmark ikke omfattet. Til gengæld måtte den danske regering indvilge i at give tyskerne ”adgang til luftbaser i Nordjylland, ret til overflyvning af landet og dispositionsret over visse havne.” Luftbasen, der omtales her, var Aalborg Lufthavn og havnene var Skagen og Frederikshavn havn, der kom til at fungere som transithavne mellem Danmark og Norge. Planerne blev ændret og allerede i starten af marts omfattede de Danmark.

Angrebet den 9. april 1940 var et regulært overraskelsesangreb. Tyskernes fokus var på hastig og total besættelse af det danske territorie. De tyske styrker var de danske overlegne. Invasionen var velkoordineret og op imod 40.000 tyske tropper besatte Danmark på intet mindre end 3-4 timer. Det var tilmed første gang i verdenshistorien, at nedkastning af faldskærmstropper blev anvendt som led invasion. Der gik blot 30 minutter fra statsminister Thorvald Stauning mødtes med sine ministre og kongen til, at man indgik på tyskernes krav og kapitulerede. Danmark var besat!

 

Tyskerne havde fire fokusområder i Jylland, der var af afgørende betydning for, hvorfor Danmark måtte besættes: Danmarks største industrihavn, Esbjerg, lufthavnen i Aalborg, kysten udfor Hanstholm og sidst men ikke mindst havnen i Frederikshavn.

Den tyske besættelse af Danmark fik naturligvis indflydelse på alle dele af det danske samfund. Rent politisk var man nødsagede til at indføre og udleve det, der i dag kendes som Samarbejdspolitikken. Landet, industrien og forretningerne måtte indrette sig efter værnemagtens præmisser. I de danske hjem kom samtalerne til at kredse om såvel samarbejde med som modstand mod værnemagten.

På mange måder blev friheden, som man var vant til, frarøvet. Det avlede modvilje, som blev til modstand. Deraf udsprang den danske modstandsbevægelse. De udførte farligt arbejde, der indebar spionage, faldskærmsnedkastninger, trykning og distribuering af propaganda og ikke mindst sabotage.

Alt dette og meget mere kan du opleve i Kystmuseet Bangsbos flotte og fascinerende besættelsestidsudstilling. Den giver et gribende indblik i hverdagslivet, modstandsbevægelses farlige arbejde under den tyske besættelse fra 1940-1945