Ny udstilling om Sæbys købstadshistorie 

I 500 år har Sæby været købstad. Den store begivenhed bliver i 2024 fejret over hele byen og på Nordjyllands Kystmuseum med en ny udstilling om Søkøbstaden Sæby.

Det var også en stor begivenhed, da byen blev købstad i 1524. Hermed fulgte retten til at drive handel og sejlads. Det var byens havn og tilknytning til havet som handelsvej, der var grundlaget for byen, og med opbakning fra landsdelens biskopper, særligt den berygtede Stygge Krumpen opnåede byen de eftertragtede privileger.

Med privilegierne fulgte ikke blot rettigheder, men også pligter til for eksempel at etablere en byret og holde lov og orden, vedligeholde byens havn, sørge for de fattige, skolevæsen og med tiden meget mere. Byen blev længe styret af den kgl. udpegede byfoged, men i løbet af 1800-tallet fik borgene mere og mere medbestemmelse gennem valgt til borgerrepræsentationen.

Havnen vedblev siden middelalderen at være byens livsnerve, hvorfra både fiskeri og handelsskibe udgik, men siden voksede byen ind i landet. Små værksteder blev til industrier og med jernbanen kom der for alvor gang i udviklingen og en ny tid. Ikke blot handlende og gods fik lettere adgang til byen, men også sommergæsterne og kunstnerne, der i stigende grad havde fået øjnene op for byen ved havet.

I udstillingen på Kystmuseet i Sæby kan man opleve byens udvikling som købstad gennem de 500 år og få indblik i, hvad det vil sige at være købstad, og hvordan det formede byen og de mennesker, der her havde deres liv og virke.

Velkommen til.