Sæby Museum har en samling af topografisk kunst fra Sæby og omegn og Sæbygård Skov i særdeleshed.

I 1800-tallets anden halvdel besøgte en lang række af tidens største kunstmalere Sæby, for at male i Danmarks nordligste bøgeskov. Nationalromantikken og fædrelandskærligheden blomstrede i tiden efter Grundloven og de slesvigske krige. Det satte også sit præg på landsskabsmaleriet, og hvad kunne være mere dansk end den idylliske Sæbygård Skov.

Kunstnerne kom til Sæby år efter år, og navnlig i 1890èrne, hvor også en række af det moderne gennembruds største forfattere yndede at opholde sig i Sæby. Siden flyttede kunstnerne motiverne ud i de vendsysselske hedelandskaber og til stranden og havet omkring Sæby.