NEPS er en forkortelse af North European Pipeline System. Det er et underjordisk kombineret tank og rørledningssystem, til opbevaring og transport af brændstof, der blev påbegyndt i 1953. Det er et af Den Kolde Krigs mest omfattende bygningsværker i Danmark, men også et af de mindst synlige.

Forsvaret valgte, da NEPS-linjen blev planlagt i begyndelsen af 1950’erne, Frederikshavn som hoveddepot og udgangspunkt for rørledningen, bl.a. fordi et tankskib kunne losse brændstoffet relativt beskyttet, pga. naturhavnen, og uset via et importanlæg placeret på det åbne hav ca. 7 km fra kysten ud for Frederikshavn.

Oprindeligt hed systemet det jyske rørsystem, men skiftede navn i 1967 til NEPS i forbindelse med at Vesttyskland blev tilknyttet systemet. Anlægget blev opført i flere etaper i årene 1952-70 og senere udbygget i 1982-84. Den 650 km lange rørledning fra Frederikshavn i nord til Vesttyskland i syd forsynede via 15 pumpestationer de jyske og nordtyske flyvestationer og kaserner med flybrændstof, dieselolie og benzin. Det underjordiske tankanlæg kunne rumme op til 10 mio. liter og skulle efter planen kunne levere brændstof i op til 30 dage.

Den var lukket for offentligheden under den kolde krig, men i perioden 2004-2014 blev den lukket igen, som led i terrorsikringen af de danske havne.
Ikke desto mindre er den Kolde krig så meget på afstand, at den fascinerende historie om NEPS-linjen kan fortælles.

NEPS står for North European Pipeline System

Gik fra Frederikshavn til Nordtyskland

Omfatter 650 km rør

Krydsede 2200 lodsejeres grunde

Gik gennem mere end 100 fjorde, åer, jernbaner, hoved- og biveje

Anlægsudgifterne løb op i 500.000 kr. om dagen

Udgjorde ca. 5% af det totale offentlige forbrug i 1960

Kostede over 30 mia. omregnet til 2013-penge

Omkostningerne svarer til lidt mindre end hvad der blev brugt på storebæltsforbindelsen.

Udstillingen kører hele 2022