Vidunderlige vandveje i værdifulde Maritime Kulturmiljøer.

MARIFUS Inlands - Past, present and Furture Strenghs er en satsning på samarbejde mellem turisme og kulturinstitutioner i fire attraktive områder, der alle er præget af vand: Limfjorden og Vendsyssels Kattegatkyst i den nordlige del af Danmark, samt Trollhätte kanal og Vänern i Vestsverige.

Gennem historien har disse farvande udgjort vigtige vandveje, og der findes en rig kulturarv,der både er værd at bevare og udvikle. Attraktionskraften er stor, men der eksisterer også et stort potentiale for at udvikle oplevelser og aktiviteter for de besøgende.

Den overordnede målsætning for MARIFUS er at fremme en holdbar økonomisk vækst i disse områder gennem at samarbejde om at tilbyde flere aktiviteter og oplevelser,bedre service samt en tydeligere profilering mod turister og besøgende.

Læs mere om MARIFUS her 

Læs om IKON her