Nordjyllands Kystmuseums arkiver er desværre endnu ikke åbne for publikum og frivillige.

Med de nuværende anbefalinger og retningslinjer i henhold til Covid-19, vil vi ikke være i stand til at kunne sikre personale, brugere og frivillige på arkiverne. Derfor holder vi stadig arkiverne lukkede indtil videre.

Vi vil dog stadig modtage forespørgsler og besvare dem efter bedste evne.

Nordjyllands Kystmuseum har et stort lokalhistorisk arkiv, der indsamler, registrerer og bevarer privatarkiver fra alle sognene i de tre gamle kommuner, Skagen, Frederikshavn og Sæby, samt den nuværende Frederikshavn kommune. Arkivalierne omfatter flere store virksomheder, foreninger, enkeltpersoner samt en stor foto-og billedsamling.

Arkiverne har tre læsesale - en i hver af de gamle købstæder i kommunen, hvor materialet er tilgængeligt for nærmere studier. Her er der også mulighed for at få hjælp og vejledning i søgen i de gamle arkiver.

Læsesalene og arkiverne befinder sig på følgende adresser: 

  • Arkivet i Sæby findes i Clasens Gaard, Algade 3. Arkivet kan kontaktes på telefon 98 46 10 77 eller per mail: sje(at)kystmuseet.dk
  • Det lokalhistoriske arkiv i Frederikshavn findes i administrationsbygningen på Bangsbo, Dronning Margrethes Vej 6. Arkivet kan kontaktes på telefon 98 42 31 11, eller per mail: Ech(at)kystmuseet.dk Se også gerne arkivets Facebookside for yderligere informationer. 
  • Arkivet i Skagen ligger i det gamle tinghus på Sct. Laurentii Vej 113. Arkivet kan kontaktes per telefon på 98 46 26 24 eller per mail: skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com

I arkiverne opbevares kopier af kommunens kirkebøger, folketællinger og meget andet relevant materiale, der kan hjælpe slægts- og lokalhistorikeren videre i deres forskning. Desuden har vi på læsesalen et bibliotek med håndbøger, foruden forskellige tidsskrifter og et stort avisarkiv samt arkiver over enkeltpersoner, virksomheder foreninger m.m.

Se vores fotoarkiv