Kystmuseets arkiver har hele Frederikshavn Kommune - alle sognene i tidligere Sæby, Skagen og frederikshavn kommune - som sit arbejdsområde, og indsamler arkivalier, der er kilder til egnens historie.

De statslige og regionale arkivalier indsamles og opbevares af landsarkivet i Viborg, mens Frederikshavns kommunes stadsarkiv tager sig af de kommunale sager.

De private arkivalier, foreninger og virksomheders arkivalier samt fotos og film hører til på det lokale arkiv, her Kystmuseets arkiver.

ARKIVALIER: Kystmuseets arkiver modtager alle arkivalier, der vedrører personer, virksomheder eller foreninger og lign. der vedrører og har relevans for Frederikshavn kommunes historie. Det er derfor vigtigt, at der med arkivalierne følger så mange oplysninger som muligt om, hvem der har skabt dem, hvornår og hvor.

AVISER: Kystmuseets arkiver har en stor samling af lokale aviser, og gemmer et enkelt eksemplar af hver avis. Arkivet modtager ikke landsdækkende aviser, men da der er enkelte "huller" i samlingen af lokale aviser, især ældre årgange, modtager arkivet aviser til at supplere samlingen, mens aviser ikke modtages, hvis arkivet allerede har et eksemplar.

FOTOS: Kystmuseets arkiver har en stor fotosamling af lokale motiver fra hele Frederikshavn kommune, og modtager meget gerne nye "gamle" billeder til samlingen, men også gerne billeder fra de seneste årtier, der også bliver historie engang. Ønsker I ikke at aflevere fotos, kan vi scanne dem ind og bevare en kopi, mens I beholder originalen.

TRYKSAGER: Blandt Kystmuseets arkivers arkivalier hører også trykte materialer, og her gælder ligeledes, at arkivalierne skal have relevans for, eller være produceret i Frederikshavn kommune. Dog gemmes kun et enkelt eksemplar af hver tryksag, så arkivet må takke nej, hvis tryksagerne er generelle og landsdækkende, hvis de ikke stammer fra lokalområdet eller hvis de allerede indgår i arkivets samling.

Afleveringer til Kystmuseets arkiver kan ske på en af de tre læsesale i arkivets åbningstid, men det kan være en god idé at træffe aftale på forhånd. Se kontaktoplysninger under "Åbningstider".