Det er frivillige soldater fra Tordenskjoldsdagenes Støtteforening, der holder vagt ved Krudttårnet sommeren over, og som står for betjening af gæster i Krudttårnet.

I Krudttårnet vises Kystmuseets udstilling om Frederikshavn havn og man kan se kanonerne i toppen af tårnet, hvor også den mægtige trækonstruktion som bærer taget, er en imponerende oplevelse.

Krudttårnet var det centrale bygningsværk i citadellet (fæstningen) Fladstrand, der blev anlagt i slutningen af 1600-tallet. Foruden funktionen at opbevare krudt blev tårnet også benyttet som platform for kanoner.

Frederikshavn, som dengang hed Fladstrand, var endnu ikke en by men blot et fiskerleje. Havet ud for Fladstrand udgjorde den nordlige del af østkystens bedste ankerplads for større skibe, som søgte læ mod dårligt vejr, før de skulle passere det farlige farvand omkring Skagen. Derfor byggede man citadellet som støttepunkt for sejladsen mellem Danmark og Norge. Under f.eks. Den Store Nordiske Krig (én blandt mange krige mellem Danmark og Sverige) i begyndelsen af 1700-tallet havde fæstningen derfor stor strategisk betydning. Således anvendte den berømte søhelt Peder 'Tordenskiold' Jansen Wessel ofte Fladstrand som base.

Ligeledes under Kanonbådskrigen mod England (1807-14) havde citadellet central værdi. Dels søgte danske handelsskibe ly mod den engelske flåde under Krudttårnets kanoner, og dels blev Fladstrand benyttet som base og regionalt hovedkvarter for kanonbåde mellem deres angreb på britiske skibe.

Oprindeligt lå Krudttårnet frit på et næs, som ragede ud i Kattegat. Senere, da tårnet havde mistet sin forsvarsstrategiske betydning, ændrede dette sig imidlertid drastisk. Fiskerlejet Fladstrand blev til købstaden og industribyen Frederikshavn med en tidssvarende havn. Havet omkring det gamle citadel blev fyldt op, og Krudttårnet blev klemt inde mellem byens nye store arbejdsplads - et moderne skibsværft.

Derfor besluttede man i 1974 at flytte Krudttårnet til dets nuværende placering på en mere hensigtsmæssig plads 270 meter fra dets oprindelige ståsted. Arbejdet tog 13 måneder, og transporten af den kolossale bygning foregik i et stykke.

Den 5. august 1976 blev Krudttårnet genåbnet for publikum i overværelse af den kongelige familie.

BESØG KRUDTTÅRNET
Ønsker du at besøge Krudttårnet, så kan du finde yderligere informationer omkring åbningstider, arrangementer og priser på websiden www.krudttårnet.dk