Frederikshavn bedding er den yngste og den sidste tilbageværende af de fire små træskibsværfter i Frederikshavn.
Da beddingen lukkede som aktivt værft i 2005 blev Maritim Historisk Forening oprettet af Kystmuseet (dengang Bangsbo Museum), W. Klitgaard, Frederikshavn Sportsdykkerklub, Værfthistorisk selskab og FDF Frederikshavn Søkreds.

Maritim Historisk Forening købte værftet for at bevare det som et aktivt kulturhistorisk miljø på havnen og for at bevare ophalerbeddingen, værksteder og de øvrige faciliteter, der er nødvendige i arbejdet med gamle skibe.
Værftet fungerer i dag som mødested og klubhus for foreningerne, som aktivt værft, hvor der renoveres gamle både og som kulturhistorisk formidlingsplatform, hvor værfternes, havnens, skibenes og den maritime historie fortælles gennem rundvisninger, åbent hus med arbejdende værksteder, foredrag, udstillingen mv.

Fra 1870 til år 1904 opstod der 4 træskibsværfter i Frederikshavn. Værfterne byggede især skibe til fiskeriet, med tiden store motordrevne fiskefartøjer. Det sidste af disse nye værfter,  H.M. Mortensens skibsbyggeri, blev opført i 1904 i den gamle fiskerihavn ikke langt fra hvor krudttårnet ligger i dag. Da den nye fiskerihavn blev bygget i 1958 flyttede Mortensens skibsbyggeri  over i den nye havn.  Værftet var på dette tidspunkt blevet overtaget af H. M. Mortensens to sønner, Olav og Poul og havde skiftet navn til Brdr. Mortensens skibsbyggeri.
I forbindelse med flytningen til ny fiskerihavn blev tømrer- og snedkerværkstedet, som er opført omkring århundredeskiftet, nedtaget og genopstillet på den nye beddingsplads sammen med stoksaven, som er bygget engang i 1800 tallet. Stoksaven formentlig den eneste tilbageværende stoksav i Danmark, som er bygget i træ. Stoksaven bruges stadig til udskæring af planker til skibene og kan ses i drift på Frederikshavn Bedding.
Brødrene Mortensen solgte i 1978 værftet, der i den forbindelse fik da navnet, Frederikshavn Bedding. Beddingen blev solgt igen i 1982 til Stig Davidsen. I de følgende år fik stålskibene overtaget, og det gamle træskibshåndværk forsvandt lige så stille ud af skibsbyggeriet og fra Frederikshavn bedding.
I 2005 ønskede Stig Davidsen at gå på pension, men det lå ham samtidig meget på sinde, at bevare beddeingen og det gamle kulturmiljø såvel som håndværk. Derfor blev beddingen solgt til det nyoprettede Maritimhistorisk selskab, hvis formål er at bevare og drive Frederikshavn Bedding.