Ellingåskibet

På Bangsbo kan du opleve det enestående Ellingåskib, som er placeret i den flotte søfartsudstilling. Skibet er dateret til 1163, hvilket vil sige, at det er fra den tidlige middelalder. Men skibets byggemetode, form og funktion har meget tilfælles med den vi kender fra vikingetidens handelsskibe. Ellingåskibet viser, at den nordiske skibstype blev videreudviklet og anvendt langt oppe i tiden. Derfor kalder vi det også for vikingeskibet fra middelalderen.

 

Fund og genfund

I efteråret 1922 arbejdede et gravehold på en mark ved Elling, som ligger 5 km nordvest for Frederikshavn. Mens de gravede for at gøre klar til en ny jernbanebro, stødte de pludselig på planker og spanter fra et klinkbygget skib. Fundet vakte en del interesse.
Gravearbejdet blev standset og en ekspert fra Nationalmuseet blev tilkaldt. Eksperten mente ikke, at der var tale om et vikingeskib, hvilket ellers betød, at det var af stor interesse. Derfor blev skibet dækket til igen. På den måde blev det bevaret naturligt i jorden. Skibet blev dækket til, broen over åen blev bygget, og toget kom til at køre. Ellingåskibet blev gemt og glemt i de næste 30 år.

 

 

I løbet af 1950’erne gjorde ny viden det muligt at datere Ellingåskibet til den tidlige middelalder (1050-1350) ud fra billeder, der blev taget i 1922. Herudover blev Voersåroret (dateret til 900-tallet) afleveret til Bangsbomuseet i 1958, hvorefter man forsøgte at finde det tilhørende skib - uden held. I stedet gav det Ellingåskibet vind i sejlene. Nu var der god grund til på ny at stikke spaden i jorden på marken nær Elling Å.

Men først skulle skibet findes igen. Det viste sig at være en større udfordring end forventet. Ved den første prøveundersøgelse, fandt man intet skib. For det lå i virkeligheden på den anden side af åen, hvilket man opdagede, da man kiggede i optegnelserne fra den første udgravning. Skibets rigtige placering blev fundet og bekræftet i 1963. Da der var rejst midler og placeringen af skibet var bestemt, kunne man planlægge skibets flytning fra Elling Å. Ellingåskibet blev hejst op ad åen ved hjælp af en kran på jernbanebroen i 1968. 

Herfra blev det fragtet til avlsbygningen på Bangsbo, hvor det blev konserveret ved at sprøjte det med polyethylenglykol, over en periode på flere år.
Først i 1972 var udstillingen af Ellingåskibet færdig.