Bunkermuseet består af en række udstillingsbunkere som formidler fortets rolle under den tyske krigsmarines tilstedeværelse 1940-45. Samt det danske søværns tilstedeværelse fra 1945 til i dag.

Centralt i fortet ligger museumsbutikken hvor der kan købes billet til museumsbunkerne.
Bunkermuseet ligger på åben militært område. Og der er et ordensreglement som skal overholdes.

Museumsbunkerne 

Der er ca. 80 betonanlæg på Bangsbo Fort - hvor af de ca. 70 er bunkere. Heraf bliver en del stadigvæk benyttet af det danske søværn. Størsteparten af bunkerne er udlagt til museum, og de bliver løbende istandsat og taget i brug i forskellige former. I 2020 er status følgende:

 • Kommandobunkeren (14)
 • Sanitetsbunkeren (15)
 • Børnebunkeren (44)
 • Forhørsbunkeren (22)
 • Mandskabsbunkeren (21)
 • NEPS-bunkeren (25)
 • Skytsbunkere til 15 cm kanon (31, 32 og 33)
 • Mandskabsbunkere (26, 28 og 29)
 • Ammunitionsbunker (16)
 • Let luftværnsbunker (30)
 • Ringstillinger (65, 69)
 • Siegfriedbunkere (63 og 64)
 • Anvendes af museet til specielle formål
 • Driftmæssige bunkere
 • Flagermusbunkere
 • Anvendes af søværnet
 • Uberørte og aflåste