Bangsbo Fort er et delvis åbent militært område, som i disse år er ved at gennemgå store ændringer. Fortet er beliggende på et bakkeplateau i Frederikshavns sydlige udkant. Helt nøjagtig på Pikkerbakken som er en af de mange bakker, der blev dannet, da havbunden blev skubbet op ved afslutningen på sidste istid. Bakken består hovedsagelig af ler og sten. Bakkens højde er op til 84 meter. De stejle skråninger ud mod havet og den enestående natur gør stedet unikt. Bakkens strategiske betydning som observationssted går flere hundrede år tilbage. Ved Danmarks besættelse 9. april 1940 inddrog den tyske krigsmarine straks området til et kystbatteri og et luftværnsbatteri. Begge batterier med den opgave at beskytte Frederikshavn Havn mod fjendtlige angreb. Havnen var vigtig for tyskerne i forbindelse med transporterne til og fra Norge samt som base for krigsmarinens aktiviteter i Kattegat og Skagerrak.

Ved tyskernes kapitulation i maj 1945 var Stützpunktgruppe Frederikshavn Süd - hvilket var den tyske betegnelse for området - et stærkt befæstet støttepunkt. Et støttepunkt med 34 svære og 17 lette betonbunkere samt 30 andre forskellige betonanlæg. Hele området var lukket med et tredobbelt pigtrådshegn og minefelter. Hovedarmeringen på de to batterier var henholdsvis 15 cm kanoner på kystbatteriet og 10,5 cm kanoner på luftværnsbatteriet. I september 1945 overtog Søværnet området - mere nøjagtig Kystdefensionen - senere ændret til Kystbefæstningen.

I begyndelsen anvendte man hovedsaglig de efterladte tyske installationer. Derudover blev området udvidet med en flåderadiostation samt en kystradarstation. Efter en udbygning og modernisering blev fortet i 1952 taget i brug under det nye navn Bangsbo Fort. Nu som et Kold Krigs fort. Set ud fra de store investeringer på stedet i begyndelsen af 1950'erne fik fortet dog en kort levetid. Allerede i 1962 blev det nedlagt som følge af et stort forsvarsforlig. Samtidig blev dog Flådestation Frederikshavn taget i brug. Tilbage på området forblev flåderadiostationen og kystradarstationen samt Kattegat Marinedistrikt.

I dag råder Søværnet stadigvæk over det 35 hektar store område. I det sydlige er Kattegat Marinedistrikt - som overvåger de nordlige danske farvande - beliggende på et lukket område. Det øvrige område, som er på 27 hektar, har siden 1960'erne ligget øde hen og er kun blevet brugt til øvelsesområde i et begrænset omfang.

I begyndelsen af 1990'erne blev der åbnet for guidede ture på området. Det var især de tre bevarede 15 cm kanoner i skytsbunkerne, der blev fremvist. Også omtalt som Niels Juels kanoner. I 2004 begyndte Søværnet en større og mere permanent åbning af området for offentligheden, bl.a. i form af Dronningestien. I 2005 rykkede Bangsbo Museum ind på fortet og overtog formidlingen og de museale aktiviteter. I juni 2005 åbnede museumsbunkeren inde midt i området i det, der engang var den tyske kommandants kommandobunker. I årene fremover vil yderligere bunkere blive inddraget i museets formidling på stedet. Og en bred vifte af aktiviteter vil blive realiseret.