Det følgende er en beskrivelse af de temaforløb der tilbydes på Kystmuseet Bangsbo. Vælg et forløb og udfyld "forespørgsel på omvisning". Under feltet "andet" skriver du/I, hvilket tema der ønskes. Hvis der ønskes andre forløb skrives det også i feltet "andet".


Historisk temaforløb: Søfart fra middelalderen til i dag

Temaforløbet tager sin start i museets marinarkæologiske udstilling og videre over i vores søfartsudstilling. I dette temaforløb tager vi ud på havet omkring Nordjylland, der er blandt verdens mest befærdede farvande. Det er samtidig et lumsk farvand, der er vanskeligt at besejle, og derfor er utallige skibe strandet langs de nordjyske kyster. Nogle endte som vrag, hvorfra lasten blev bjærget og solgt, andre skibe kunne slæbes ind til Frederikshavn, hvor de blev repareret og fortsatte deres færd. Her af opstod Frederikshavns værftsindustri. I udstillingen ses vraget af middelalderskibet, Ellingåskibet fra 1163. Der vises genstande, der er bjærget fra nogle af kystens mange vrag, enten af bjærgningsentrepriser med salg for øje, eller som en del af museets marinarkæologiske arbejde. Udstillingens sidste afsnit omhandler Frederikshavn som værftsby, med skibsmotorer og mange fine skibsmodeller som eksempler på skibe, der er udviklet og bygget på Frederikshavns værfter.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: kr. 700
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin.
 • Fag: Historie og Geografi
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året.
 • Ønskes et særligt emne/tema så aftales dette ved bestillingen.

Historisk temaforløb: Besættelsestiden i Jylland

I museets spændende udstilling følger vi besættelsens historie i Nordjylland fra 9. april 1940 til 4. maj 1945. I billeder og lyd fortælles historier om sammenstød med den tyske besættelsesmagt fra flyangrebet på Ålborg Lufthavn i august 1940 til modstandsbevægelsens radiotjeneste og danske søfolk der kom i de allieredes tjeneste. En del af udstillingen fortæller også om dagligdagen under besættelsen - lige fra erstatningsvarer, rationering og hjemmeliv. Det svære valg, som mange danskere stod med i de første krigsår, fortælles der også om frem til den spirende modstand, jernbanesabotage og de engelske flys nedkastninger af våben til modstandsbevægelsen. De nordjyske flygtningesejladser til Sverige var en vigtig del af modstandsarbejdet. Her er indgår der et kutterlastrum i udstillingen, hvor man kan prøve at være flygtning.  

Modstandsbevægelsen organisering og rolle var central i kampen mod besættelsesmagten, der ikke blot besatte men også udøvede terror og drab på mange danskere. Udstillingen afsluttes med en serie sjældne fotos fra besættelsens sidste dage.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: kr. 700
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin
 • Fag: Historie
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året
 • Ønskes et særligt emne/tema så aftales dette ved bestillingen

Historisk forløb: I Bangsbokredsens fodspor

Bangsbo hovedgård har spøgelser, romantik og flere voldsomme besættelser at kigge tilbage på. Mere end 600 års historie har sat sine spor ude og inde siden Jens Værkmester i 1300-tallet ejede gården og efterfølgende da Ingeborg Skeel og hendes mand Otto Banner stod som ejere. Her blev grundlaget for både hovedbygning og den store agerumslade lagt. Ingeborg Skeel er kendt for sit spøgeri på flere af de gårde, som hun ejede og Bangsbo er ingen undtagelse. Indtil midten af 1700-tallet var Bangsbo ejet af adelsslægten Arenfeldt, men den blev senere solgt til almindelige borgere heriblandt politikeren, teaterdirektøren og dagbladsejeren Johan Knudsen. På Bangsbo samler Johan Knudsen omkring år 1900 spidserne fra den danske kulturelite, som Herman Bang kaldte ”snørestøvlerne”. Det var en kulturhistorisk periode som er gået over i historien som Bangsbos guldalder. De mange krige, hvor Danmark har været besat, har også påvirket gårdens historie. Både Kejserkrigens besættelsen og de senere svenske besættelser frem til den tyske besættelse, hvor sovjetiske overløbere var indkvarteret betød fattigdom og ødelæggelse på gården. Også en enkelt Gullaschbaron og en berømt jernbaneingeniør er det blevet til gennem tiderne.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: kr. 700
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin
 • Fag: Dansk og historie
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året.
 • Ønskes et særligt emne/tema, så aftales dette ved bestillingen.