Det følgende er en beskrivelse af de temaforløb der tilbydes på Kystmuseet Bangsbo. Vælg et forløb og udfyld "forespørgsel på omvisning". Under feltet "andet" skriver du/I, hvilket tema der ønskes. Hvis der ønskes andre forløb skrives det også i feltet "andet".


Historisk temaforløb: Søfart fra middelalderen til i dag

Temaforløbet tager sin start i museets marinarkæologiske udstilling og videre over i vores søfartsudstilling. I dette temaforløb tager vi ud på havet omkring Nordjylland, der er blandt verdens mest befærdede farvande. Det er samtidig et lumsk farvand, der er vanskeligt at besejle, og derfor er utallige skibe strandet langs de nordjyske kyster. Nogle endte som vrag, hvorfra lasten blev bjærget og solgt, andre skibe kunne slæbes ind til Frederikshavn, hvor de blev repareret og fortsatte deres færd. Her af opstod Frederikshavns værftsindustri. I udstillingen ses vraget af middelalderskibet, Ellingåskibet fra 1163. Der vises genstande, der er bjærget fra nogle af kystens mange vrag, enten af bjærgningsentrepriser med salg for øje, eller som en del af museets marinarkæologiske arbejde. Udstillingens sidste afsnit omhandler Frederikshavn som værftsby, med skibsmotorer og mange fine skibsmodeller som eksempler på skibe, der er udviklet og bygget på Frederikshavns værfter.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: 550,-
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin.
 • Fag: Historie og Geografi
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året.
 • Ønskes et særligt fokus, aftales dette ved bestillingen.

Historisk temaforløb: Besættelsestiden i Jylland

I museets spændende udstilling følger vi besættelsens historie i Nordjylland fra 9. april 1940 til 4. maj 1945. I billeder og lyd fortælles historier om sammenstød med den tyske besættelsesmagt fra flyangrebet på Ålborg Lufthavn i aug. 1940 til modstandsbevægelsens radiotjeneste og danske søfolk der kom i allieret tjeneste. En del af udstillingen fortæller også om dagligdagen under besættelsen, lige fra erstatningsvarer, rationering og hjemmeliv. Det svære valg mange danskere stod med i de første krigsår fortælles der også om, frem til den spirende modstand, jernbanesabotage og de engelske flys nedkastning af våben til modstandsbevægelsen. De nordjyske flygtningesejladser til Sverige var en vigtig del af modstandsarbejdet. Så kom prøv vores kutterlastrum, og vær flygtning. 

Modstandsbevægelsen organisering og rolle var central i kampen mod besættelsesmagten der ikke blot besatte men også udøvede terror og drab på mange danskere. Udstillingen afsluttes med en serie sjældne fotos fra besættelsens sidste dage.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: 550,-
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin
 • Fag: Historie
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året
 • Ønskes et særligt fokus, aftales dette ved bestillingen

Historisk forløb: I Bangsbokredsens fodspor

Bangsbo hovedgård har spøgelser, romantik og flere voldsomme besættelser at kigge tilbage på. Mere end 600 års historie har sat sig sine spor ude og inde fra Jens Værkmester i 1300tallet ejede gården over Ingeborg Skeel og hendes mand Otto Banners ejerskab, hvor grundlaget for både hovedbygning og den store agerumslade blev lagt. Ingeborg Skeel er kendt for sit spøgeri på flere ad de gårde hun ejede og Bangsbo er ingen undtagelse. Indtil midten af 1700tallet var Bangsbo ejet af adelsslægten Arenfeldt, men blev solgt til borgerlige, hvoraf politikeren, teaterdirektøren og dagbladsejeren Johan Knudsen rakte op. Han samler omkring århundredeskiftet kultureliten, som Herman bang Kaldte ”snørrestøvlerne” omring sig. Det var en periode som er gået over i historien som Bangsbos guldalder. De mange krige, hvor Danmark har været besat, har også påvirket gårdens historie. Både Kejserkigens besættelsen og de senere svenske besættelser frem til den tyske besættelse, hvor sovjetiske overløbere var indkvarteret betød fattigdom og ødelæggelse på gården. Også en enkelt Gullashbaron og en berømt jernbaneingeniør er det blevet til gennem tiderne.

 • Varighed: 1 time
 • Pris: 550,-
 • Deltager antal: max. ca. 25
 • Klassetrin: Alle. Formidlingen tilpasses klassetrin
 • Fag: Dansk og historie
 • Tidsperiode: Kan bestilles hele året.
 • Ønskes et særligt fokus, aftales dette ved bestillingen.