Sæby Museums Forening er støtteforening for kystmuseet i Sæby. Foreningens formål er at støtte museet direkte fysisk og økonomisk og ikke mindst at være et bindeled til borgere og virksomheder i hele lokalområdet, så den tætte kontakt til det nære stadig holdes levende.

Sæby Museums Forening optager med glæde nye medlemmer, som vil modtage nyhedsbreve fra kystmuseet og får tilbudt gratis entré til en del af museets arrangementer.

Desuden giver et medlemsskab helårs gratis entré til alle kystmuseets afdelinger.


Indmeldelse i Sæby Museumsforening kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer via e-mail: lissisimonsen5(at)gmail.com
Kontingent, årligt: kr. 125,- kan indbetales ved bankoverførsel til Konto i Spar Nord: Reg. nr. 9012 kontonr. 4573960667.
Kontakt eventuelt foreningens kasserer Lissi Simonsen på telefon 21 39 38 22.