Sæby Museums Forening er støtteforening for kystmuseet i Sæby. Foreningens formål er at støtte museet direkte fysisk og økonomisk og ikke mindst at være et bindeled til borgere og virksomheder i hele lokalområdet, så den tætte kontakt til det nære stadig holdes levende.

Et medlemsskab af Sæby Museums Forening giver fri adgang til alle Kystmuseets afdelinger året rundt for både medlemmet og en ledsager.


Sæby Museums Forening optager med glæde nye medlemmer, som vil modtage nyhedsbreve fra kystmuseet og får tilbudt gratis entré til en del af foreningens arrangementer.

Desuden giver et medlemsskab helårs gratis entré med ledsager til alle kystmuseets afdelinger.


Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:
Kystmuseet Sæby, Algade 1-3, 9300 Sæby. Tlf. 98 46 10 77.
Kontingent, årligt: kr. 100,- kan indbetales på Kystmuseet Sæby eller ved bankoverførsel til Konto i Spar Nord: Reg. nr. 9012 kontonr. 4573960667