|
|
|
 
 

Sæby Museums Forening

Sæby Museumsforening

Sæby Museums Forening er støtteforening for museet i Sæby. Foreningens formål er at støtte museet direkte fysisk og økonomisk og ikke mindst at være et bindeled til borgere og virksomheder i hele lokalområdet, så den tætte kontakt til det nære stadig holdes levende. Museet i Sæby har hjemme i hjertet af byen i den historiske ”Konsul Ørums Gård”, og administration og arkiv befinder sig i det tidligere ”Clasens Hotel”, Algade 3.
Sæby Museum er en del af KYSTmuseet, med afdelinger i Skagen, på Bangsbo og Bangsbo Fort samt Sæby Museum, og et medlemsskab af Sæby Museums Forening giver fri adgang til alle Kystmuseets afdelinger året rundt for både medlemmet og en ledsager.
Sæby Museums Forening optager med glæde nye medlemmer, som elektronisk vil modtage KYSTmuseets nyhedsbreve og får tilbudt gratis entré til en del af foreningens arrangementer. Desuden giver et medlemsskab helårs gratis entré med ledsager til alle KYSTmuseets afdelinger.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:
KYSTmuseet Sæby, Algade 1-3, 9300 Sæby. Tlf. 98 46 10 77.
Kontingent, årligt: kr. 100,- kan indbetales på KYSTmuseet Sæby eller ved bankoverførsel til
Konto i Spar Nord: Reg. nr. 9012 kontonr. 4573960667

Program 2018

Tors. d. 15. marts kl. 19.00 Badehoteller på Vendsyssels østkyst. Foredrag af Museumsinspektør Jens Thidemann, Kystmuseet.
Fælles tendenser i europæisk filosofi og dansk politisk og samfundsmæssig udvikling i slutningen af 1800-tallet lå til grund for, at en række badehoteller skød op på Vendsyssels østkyst, men alligevel var de af vidt forskellig karakter. Tag med på en foredragsrejse tilbage til Kur– og Badehotellernes tid, hvor Sæby var blandt de tidligste steder i landet til at ride med på den første wellnessbølge. Sæby Museums Forening sælger kage til aftenkaffen. Fri entré for medlemmer af museumsforeningerne.

Tirs. d. 24. april kl. 19.00 Generalforsamling efter vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Tirs. d. 8. maj kl. 19.00 Konflikter og vold i Sæby i 1600- og 1700-årene. Foredrag af Karl-Erik Frandsen. Lektor-emeritus, dr. phil. i historie fra Københavns Universitet. Pris 30 kr. Fri entré for medlemmer af museumsforeningerne.

Fre. d. 18. maj kl. 13.00 – 15.00 Sæby Jazzfestival, AR Swingband. Orkestret med udgangspunkt i Aalborg Roklub stiller igen i år op med festlig ”klassisk” jazz i museets gård og skaber fra starten af Sæby Jazzfestival den hyggelige stemning i gården. Servering af øl, vin og kaffe samt lokal-tapas: tørfisk.  Fri entré.

Lør. d. 19. maj kl. 14.00 – 16.00 Sæby Jazzfestival, Lektor Linds Orkester. Traditionen tro stiller Sæby Museums pinsejazzhusorkester endnu en gang op med sit helt eget swingende jazzrepertoire, som har udgangspunkt i kendte jazzstandards. Orkestret mestrer ”den nordiske tone” med inspiration af svensk og dansk folkemusik. Servering af øl, vin og kaffe samt lokal-tapas: tørfisk.  Fri entré.

Lør. d. 4. august Kl. 14.00 Café sommerglæder i Clasens Have. Arrangementet foregår som sædvanlig med Ninna Olsen ved roret. Kaffe, levende musik og en masse lækre lagkager. Gratis.

Søn. d.5. august. Kl. 14.00.Café sommerglæder i Clasens Have. Minder om en svunden tid, da kunstnere som Herman Bang, Gustav Wied og Holger Drachmann indtog deres eftermiddagskaffe i haven til Clasens Hotel i Sæby. Igen: Kaffe, musik og en masse lækre lagkager.  Fri entré.

Tors. d. 1. november kl. 19.00 På sporet af religion i arkæologi og kilder fra Vendsyssels østkyst. Foredrag af Jan Hammer Larsen, museumsinspektør, Nordjyllands Kystmuseum. Religion har spillet en stor rolle for samfunds- og menneskelig udvikling gennem historien fra de nordiske guder over kristning og reformation. I dette foredrag fortælles om nogle af de spor, religionen har sat sig på Vendsyssels østkyst gennem arkæologiske fund og historiske kilders beretninger. Har Harald Blåtand virkelig spillet en rolle i Vendsyssel i forbindelse med statsdannelsen i Danmark og kristningen af Danerne? Drog vendelboerne også til det Hellige Land for at bekæmpe muslimerne i 1100-tallets slutning? – og kan det virkelig passe at vi også her på egnen kastede troldfolk på bålet i Guds navn i 1600-tallet. Pris 30 kr. Fri entré for medlemmer af museumsforeningerne.

Tors. d. 29. nov. kl. 14 – 17 Sæbybogen 2018. Udgivelse af Sæbybogen 2018. Traditionen tro udgives Sæbybogen den sidste torsdag i november, og i den anledning afholdes reception på Sæby Museum. Her kan interesserede møde årets bogs medarbejdere, og abonnenter kan afhente deres eksemplar af årets udgave. Museet er vært med gløgg og klejner.