Som et led i implementeringen af Nordjyllands Kystmuseums strategi 2020-2025 er ansvaret for museets økonomi og administration samlet i en økonomi- og administrationsafdeling. I den forbindelse søger vi en dynamisk økonomi- og administrationschef, der vil stille sig ved roret for administrationen af museets økonomi, bygninger, personale, IT samt indkøb på en ressourceeffektiv måde og bidrage til museets fremtidige vækst og udvikling.

Ansvarsområde

Med reference til museumsdirektøren bliver du ansvarlig for museets økonomi og administration og du indgår i museets ledergruppe, der foruden økonomi- og administrationschefen består af direktør/forskningschef og salgs- og marketingschef.

Du indgår selv i den daglige drift og din afdeling består herudover af en fuldtids- og en deltids- administrativ medarbejder, samt en fuldtids- og 3-5 deltidsmedarbejdere samt tidsbegrænsede ansættelser.

Dine overordnede ansvarsområder er følgende:

Ansvarlig for museets samlede økonomistyring, herunder:

·         Bogholderi, finans, debitor, kreditor og løn

·         Projektøkonomi

·         Likviditet

·         Budget, drift og investeringer

·         Økonomisk rapportering til direktør og bestyrelse hver måned

·         Udarbejdelse af årsregnskab og -rapport

Ansvarlig for museets administration, herunder:

·         Personaleadministration ift. overenskomster, ansættelsesaftaler mv.

·         HR ansvarlig i egen afdeling - ansættelse/afskedigelse, PU-samtaler, lønforhandling mv.

·         Persondataforordning (GDPR)

·         Indkøb af varer og tjenesteydelser

·         IT, print og kopi

·         Fundraising til forsknings- og formidlingsprojekter i samarbejde med direktør/forskningschefen samt salgs- og marketingschefen

Ansvarlig for museets bygningsadministration, herunder:

·         Bygningsdrift og udenomsarealer

·         Bygningsvedligeholdelse

·         Rengøring

·         Sikkerhed

Din profil

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som HD (R), cand. merc. aud., eller tilsvarende relevant videregående uddannelse, samt indgående praktisk erfaring med økonomistyring fra en lignende stilling. Vi forventer også at:

·         Du har solid erfaring med all around bogholderi og årsrapportering

·         Du har praktisk erfaring med drifts- og investeringsbudgettering

·         Du har praktisk erfaring med projektøkonomi og likviditetsstyring

·         Du har praktisk erfaring med lønadministration og har lyst til personaleadministration

·         Du har mod på at udarbejde kort- og langsigtede planer for bygningsvedligeholdelsen

·         Du arbejder analytisk og kan bidrage til at effektivisering af museets samlede drift, herunder digitalisering af økonomifunktionen.

·         Du er dygtig til at kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale

·         Du er motiveret af, selv at indgå med opgaveløsning i den daglige drift

·         Det er en klar fordel, hvis du har ledelseserfaring eller ledelseslignende erfaring

Som leder er du udpræget struktureret med en proaktiv tilgang og arbejder med stor selvstændighed. Sidst men ikke mindst er du en teamplayer med gode samarbejdsevner.

Tiltrædelse

Vi tilbyder en 37 timers stilling med tiltrædelse den 1. juli 2022

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 25. april 2022. Erhvervsservice Nord ApS håndterer rekrutteringsprocessen på vegne af Nordjyllands Kystmuseum, og du skal derfor sende din ansøgning til: job@slet-dette.erhvervsservicenord.dk

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, bedes du kontakte direktør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum på mail: hgn@slet-dette.kystmuseet.dk eller på mobil 50 51 73 63. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter forhandling.

Kort om Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum er et statsanerkendt museum i Frederikshavn kommune, med museumsafdelinger i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Museet arbejder med nordjysk kystkultur og varetager marinarkæologisk ansvar i Nordjylland. Se mere på www.kystmuseet.dk.