Trives du med stor alsidighed i dit arbejde, og har du lyst til at udfylde en spændende rolle i økonomiafdelingen på Nordjyllands Kystmuseum, hvor der er plads til at bringe din faglighed i spil? Hvis ja, så kan stillingen som økonomimedarbejder være en spændende karrieremulighed for dig. 

Nordjyllands Kystmuseum er i en rivende udvikling i disse år, og derfor ønsker vi at styrke økonomiafdelingen med en erfaren og dynamisk medarbejder, som kan varetage den daglige drift af museets økonomi. 

Ansvarsområde

I stillingen som økonomimedarbejder på Nordjyllands Kystmuseum bliver dine overordnede ansvarsområder følgende:

·        Bogholderi, finans, debitor, kreditor.  

·        Kystmuseets samlede lønbogholderi.

·        Administration, bogføring og rapportering på eksternt finansierede projekter.

·        Forecast samt løbende kontrol med Kystmuseets likviditet.

·        Driftsbudget og investeringsbudgetter.

·        Økonomisk rapportering til direktør og bestyrelse hver måned.

·        Indkøb af varer og tjenesteydelser.

·        Udarbejdelse af årsregnskab og -rapport, herunder klargøring til revisor. 

Din profil

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som HD i regnskab eller en tilsvarende videregående uddannelse samt indgående praktisk erfaring med økonomi og økonomistyring fra en lignende stilling.

Vi forventer også at:

Du har solid erfaring med allround bogholderi og årsrapportering.

Du har praktisk erfaring med drifts- og investeringsbudgettering.

Du har praktisk erfaring med projektøkonomi og likviditetsstyring.

Du har praktisk erfaring med lønadministration.

Du arbejder analytisk og kan bidrage til at effektivisere museets samlede drift, herunder digitalisering af økonomifunktionen.

At du arbejder udpræget struktureret med en proaktiv tilgang og arbejder med stor selvstændighed. Og sidst men ikke mindst at du er teamplayer med gode samarbejdsevner. 

Tiltrædelse.

Vi tilbyder en 37 timers stilling med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller efter aftale. 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 5. december 2022.

Erhvervsservice Nord ApS håndterer rekrutteringsprocessen på vegne af Nordjyllands Kystmuseum, og du skal derfor sende din ansøgning til:

job@slet-dette.erhvervsservicenord.dk 

Vi forventer at gennemføre samtaler torsdag den 15. december 2022.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, så bedes du kontakte direktør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum, på mail: hgn@slet-dette.kystmuseet.dk eller på mobil 50 51 73 63.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter forhandling. 

Kort om Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Frederikshavn Kommune, med museumsafdelinger i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Museet arbejder med nordjysk kystkultur, besættelsestidens historie og varetager marinarkæologisk ansvar i Nordjylland. Se mere på www.kystmuseet.dk.