Museumskutteren Hansa er en typisk nordsøkutter af hajtypen. Den blev bygget i 1924 på Brdr. Nippers Skibsbyggeri i Skagen til fiskeri med snurrevod.

Voddet blev sejlet ud fra det lille dæk bag styrehuset og efterfølgende halet ind over siden med spillet. Besætningen på fire mand sov og spiste i det lille lukaf foran stormasten. Maden blev lavet på en primus, der stod i maskinrummet.

Da kutteren i 1990 var truet af ophugning, tog museet initiativ til en redningsaktion og restaurering af det gamle skib.