|
|
|
 
 
Dato: 30-04-18

Skagens Rev

Kystmuseet har foretaget marinarkæologiske undersøgelser på Skagens Rev


I forbindelse med en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i form af sand og grus, har Kystmuseet foretaget marinarkæologiske undersøgelser på Skagens Rev.Kystmuseet har foretaget marinarkæologiske undersøgelser på Skagens Rev. Hvert år føres 1.5 millioner kubikmeter sand langs vestkysten op forbi Skagens Rev.Sejlruten rundt om Skagens Rev er blandt verdens mest besejlede, samtidig med at farvandet er vanskeligt at besejle p.g.a. strømforhold og det grunde vand omkring Grenen. Der er derfor mange vrag på havbunden omkring Skagens Rev. Museets undersøgelser skal klarlægge, om der er umiddelbart synlige spor af sådanne vrag i det område, der ønskes benyttet til udvinding af råstoffer.