Dato: 14-11-18

SÆBY: Bogreception

Sæbybogen udkommer ved reception torsdag d. 22. november kl. 15 – 17


Kystmuseet og Sæby Museums Forening inviterer hermed til reception i anledning af udgivelsen af Sæbybogen 2018. Museet er vært med glögg og klejner og der er mulighed for at møde forfatterne, købe den nye Sæbybog, samt nyde den hyggelige stemning i det julepyntede museum.
Det er den 17. udgave af Sæbybogen, der indeholder artikler fra Sæby og omegn og er rigt illustreret med billeder fra museets arkiv. Emnerne og lige så forskellige og brede som forfatterskaren, der består af både fagfolk og entusiastiske amatører.
I det kommende år kan Sæby Museum fejre 100 års jubilæum, og en række af artiklerne fortæller derfor forskellige dele af museets historie. Bogen indledes og afrundes af nuværende formand, Vagn Thidemann, mens tidligere bestyrelsesformand, Peter Laubek, skriver om museets historie efterfulgt af Harald Jakobsens artikel om ildsjælen, Anton Jakobsen, der stiftede museet i 1919. Museumsinspektør Jens Thidemann har dykket ned i den tidligste turismes historie, wellness-bølgen, der ramte Danmark i 1800-tallets slutning, og skriver om en række badehoteller på Vendsyssels kyster, og de rejsende, der ferierede i landsdelen. Claus Søeby fortæller anekdoter om de lokale originaler, der færdedes på egnen i 1900-tallets begyndelse. Tidligere journalist, Ole K. Petersen har gravet en historie frem af avisens arkiver, der ryddede flere forsider på lokalaviserne i Sæby i 1974. En protest mod en fest for byrådet, der førte til demonstrationer og oprettelse af nye partier. I artiklen Fra motorkraft til Hestekraft beskriver Arnold Andersen de trafikale besværligheder besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig medførte. Sæbybogen rundes af med oplistning af modtagere af Sæby Museums hæderspris, ”Anton”.
Sæbybogen kommer således vidt omkring i både museets egen, men også hele lokalområdets historie, og præsenterer i flot opsætning og med gode billeder nye aspekter af Sæbys historie. Bogen kan købes fra d. 22. november i Kystmuseets kiosker og de lokale boghandlere.

 

 

 

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/vis/nyhed/saeby-bogreception/ Udskrevet kl. 02:55 - søndag d. 21. juli 2019