Dato: 01-02-19

KYSTMUSEET HAR KURS MOD FREMTIDEN

Henrik Gjøde Nielsen er udnævnt til direktør på Nordjyllands Kystmuseum


Bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum har udnævnt Henrik Gjøde Nielsen til direktør for Kystmuseet i en kombineret stilling som museumsdirektør og forskningschef. Henrik Gjøde Nielsen har siden 1. januar 2018 været konstitueret direktør for Kystmuseet.Formand for museets bestyrelse Per Frank Hansen siger om udnævnelsen:Vi har udpeget en direktør, som besidder den solide faglige og ledelsesmæssige erfaring, der er forudsætningen for et veldrevet museum, og har den offensive energi, der skal til for at drive museet frem i et stadigt mere komplekst landskab, der stiller flere og nye krav til museerne. Kystmuseet har i den forgangne år arbejdet på en ny strategi i samarbejde med Erhvervsservice Nord. Henrik Gjøde Nielsens indsats i den daglige drift og hans engagement i udviklingen af museets forretningsstrategi har overbevist bestyrelsen om, at Henrik Gjøde Nielsen er den rette mand på posten. Arbejdet med strategien er ikke færdigt, men et første resultat er ansættelsen af den nye direktør og forskningschef.Henrik Gjøde Nielsen er ph.d. i historie, og har siden 1. februar 2015 været museumsinspektør og souschef ved Kystmuseet. Han har en lang og indgående erfaring med museumsarbejde i forhold til drift, forskning og formidling. Museets bestyrelse har med glæde konstateret, at Henrik Gjøde Nielsen allerede i konstitueringsperioden på væsentlige felter har optimeret museets drift. Forskningsmæssigt har den nye direktør et omfattende lokal-, kultur- og besættelseshistorisk forfatterskab bag sig, har virket som redaktør og anmelder, og har formidlet på alle platforme, fra udstillinger og foredrag over digital formidling til historiske skuespil og gadeteater. Henrik Gjøde Nielsen siger om udnævnelsen:Det er med stor glæde og forventning jeg tiltræder stillingen som direktør og forskningschef ved Kystmuseet. Kombinationen giver mig mulighed for både at stå i spidsen for gennemførelsen af museets nye, dynamiske strategi, og for den intensiverede forskningsindsats, som denne bl.a. medfører. Jeg ser frem til, at vi på Kystmuseet sætter farten op og udstikker en ny kurs, i samarbejde med en dygtig bestyrelse og et engageret og professionelt personale.Kystmuseets bestyrelse er overbevist om, at Henrik Gjøde Nielsen er manden, der i den kombinerede stilling som direktør og forskningschef, er i stand til at få de to kernefelter i museets drift til at spille sammen. Det kræver fokus på både faglighed og forretning for at udvikle et moderne museum. Det er den nye direktørs opgave at stå i spidsen for denne udvikling af Kystmuseet. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Per Frank Hansen, bestyrelsesformand. T: 24 29 43 30.

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/vis/nyhed/kystmuseet-har-kurs-mod-fremtiden/ Udskrevet kl. 02:17 - søndag d. 21. juli 2019