Dato: 09-01-20

Forskeren Fortæller

Ny foredragsrække på Kystmuseet Skagen


Forskeren fortæller
Nordjyllands Kystmuseums faglige medarbejdere forsker i mange forskellige emner inden for Kystmuseets arbejdsområde og lokalområdets historie. I februar og marts fortæller forskerne, om nogle af de emner, der har været under behandling i en foredragsrække, hvor der hver mandag vil blive præsenteret en ny fortælling.
Alle foredrag finder sted på Kystmuseet Skagen, mandage fra kl. 13-14
Foredragene er inkluderet i entréen til museet.

Februar:
Mandag d. 3 ved museumsinspektør Jens Thidemann om ”Badehotellet”
Mandag d. 10. ved arkivar Hans Nielsen ”Skagen i 1950’erne”
Mandag d. 17. ved museumsinspektør Jan Hammer Larsen om ”Strandinger og bjergninger i 1800-tallet”
Mandag d. 24. ved arkivar Erik S. Christensen om ”Fisken i forskningen”
Marts:
Mandag d. 2. ved museumsinspektør Jens Thidemann om ”Hekse og troldfolk”
Mandag 9. ved museumsinspektør Jan Hammer Larsen om ” Fjender og Broderfolk.”
Mandag d. 16. ved Erik S. Christensen om ”Klimakriser”
Mandag d. 23. ved arkivar Hans Nielsen om ”en tur i spjældet: Skagboerne bag tremmer”
Mandag d. 30. Museumsformidler Kenneth Kristensen om ”Den tyske besættelsesmagt i Skagen 1940-45”

Badehotellet
I slutningen af 1800tallet skyllede en tidlig wellnessbølge ind over Danmark. I takt med at industrialiseringen gjorde det muligt at rejse vidt omkring, og filosofiske og lægevidenskabelige retninger søgte med naturen som helsebringende kilde, opførtes en række badehotellet langs Vendsyssels Kyster.Hør om denne bevægelse mod kysten og om de første badehoteller langs vores lokale kyster.
Skagen i 1950’erne
En markant havneudvidelse og en eksplosiv udvikling i fiskeindustrien skabte grundlaget for den indtjening, som Skagen stadig er dybt afhængig af. Der var arbejde til alle og samtidig en voldsom mangel på boliger. Købmænd, bagere og slagtere lå kun et stenkast fra hinanden, man fik vekselstrøm og en flyvestation. Nye tider lurede i horisonten.
Strandinger og bjergninger i 1800-tallet
I første del af 1800-tallet endte et stort antal skibe ved Skagens kyst. Der var dels kapringer og strandinger der i alle tilfælde tilførte Skagen noget økonomi. Der var arbejde til fiskerne, købmændene, bjergerne. Stort set alle i Skagen var på ”tærene” når et skib med last enten blev kapret eller direkte forliste på kysten. Foredraget fortæller om de store værdier, der fra den ene dag til den anden pludselig befandt sig på kysten. Hvordan tacklede skagboerne disse situationer og hvem tjente egentlig penge på det.
Fisken i forskningen
På KYSTmuseet har vi et forskningsmæssigt samarbejde omkring fiskeri og fiskerihistorie med forskere centreret omkring Göteborgs Universitet og Riksarkivet i Göteborg. Det er et spændende samarbejde, hvor vi er længere fremme i Danmark med forskning i fiskeri end de er i Sverige, som lige er begyndt at tage emnet op forskningsmæssigt. Jeg vil fortælle om samarbejdets resultater og den fortsatte udvikling i den fælles regionale fiskerihistorie.
Hekse og troldfolk
I 1600-tallet endte en lang række danske kvinder og også mænd på bålet, dømt for trolddomskunster. Også i Vendsyssel og Skagen huserede troldfolk. Hør fortællingerne om nogle at de lokale troldfolk, og om den tænkning, der i tiden lå til grund for, at man anklagede sine naboer for trolddomskunster og at staten lod dem lide en grum skæbne i bålets flammer.
Fjender og Broderfolk
Kysten i Nordjylland har altid haft berøring med vores naboer i nord og øst – Norge og Sverige.
Lige siden stenalderen har der været kontakter – og det har altid været søvejen, der har forbundet mere end den adskilt de to riger. Vi har haft vidt forskelligt forhold til vore nordiske brødre. Norge har vi været i et rige med frem til 1814 - og svenskerne har vi kæmpet adskillige krige med. Krige som vi altid tabte, og skulle vi endelige smage lidt sejr hev vi norske Peter Wessel også kendt som Tordenskjold frem. Foredraget vil tage udgangspunkt i forbindelserne fra de tidligste tider til i dag, hvor vore svenske og norske naboer stadig er synlige i området på flere måder.
Klimakriser
I 1500tallet blev Skagen ramt af både stormflod og sandflugt. Men byen og det nordlige Vendsyssel stod ikke alene med problemet. Hele Danmark og hele vejen rundt langs Kattegats kyster mærkede ændringen i klimaet under ”den lille istid ”. Klimaændringen dengang fik store følger og kan følges gennem forskningsprogrammet ”Det Store Nordiske Ødegårdsprojekt”. Jeg vil fortælle om denne klimakrise og de konsekvenser den fik for befolkningen.
En tur i spjældet
Kriminalitet og afstraffelse i Skagen. Fra mordet på Peder Blusser over strandhugst, helligbrøde, fosterdrab og uterlighed til underslæb og selvtægt i fiskerbyen. OBS! Kun for folk med stærke nerver.
Den tyske besættelsesmagt i Skagen 1940-45
En gennemgang af besættelsesmagtens militære installationer og aktiviteter i og ved Skagen. Den tyske besættelsesmagt var massivt tilstede i Skagen og på Grenen under besættelsen. Både det tyske luftvåben og den tyske marine oprettede vigtige radarstationer på Grenen. Den tyske marine placerede kystbatteri og sikrede havnen, samt der blev placeret faste sejlende enheder i havnen. I slutningen af besættelsen fik den tyske hær til opgave at sikre området i mod landangreb og nærangreb på bl.a. radarstationerne på Grenen. På havet tæt ved Skagen kom krigen tæt på. Alt i alt påvirkede tyskernes tilstedeværelse alle indbyggere i stort som småt.

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/vis/nyhed/forskeren-fortaeller/ Udskrevet kl. 10:57 - søndag d. 07. juni 2020