Dato: 08-11-19

Foredrag fra Kystmuseet

Få en fantastisk fortælling


Hvert år holdes der mange foredrag på Kystmuseet, men ofte tager museets faglige medarbejdere også ud med de gode historier. Emnerne spænder vidt med alt godt fra Kystmuseets arbejdsmark lige fra foredrag om Nordjylland under 2. verdenskrig, Badehoteller eller Marinarkæologi til Fiskeriet på Kattegat, Strandinger og Redningsvæsen eller om de mange forfattere, der har rejst, levet og fundet inspiration på kysten mellem Sæby og Skagen. Alle foredrag er forankret i områdets historie og den forskning, der arbejdes med på Kystmuseet.
Er du interesseret i at høre mere om hvilke emner og muligheder, der er for foredrag fra Kystmuseet, kan du rette henvendelse på mail eller telefon. Kontaktoplysningerne finder du på nyhedsbrevets sidste side. 

 

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/vis/nyhed/foredrag-fra-kystmuseet-1/ Udskrevet kl. 19:48 - torsdag d. 20. februar 2020