|
|
|
 
 

Købstaden

Sæby blev købstad i 1524, og den første del af udstillingerne på Sæby Museum viser elementer fra købstadens udvikling fra Børglumbispernes og Vendsyssels førende havneby i middelalderen med med kirke og kloster.
Sæby var en betydelig handelsby og museets samling af sølvsmedearbejder illustrerer byens tidligere økonomiske format, men i løbet af renæssancen stagnerede udviklingen, byen gik i stå, og måtte frem til 1800tallet for igen at opleve fremgang og vækst.

Sæbykunst

Sæby Museum har en samling af topografisk kunst fra Sæby og omegn og Sæbygård Skov i særdeleshed.

I 1800tallets anden halvdel besøgte en lang række af tidens største kunstmalere Sæby, for at male i Danmarks nordligste bøgeskov. Nationalromantikken og fædrelandskærligheden blomstrede i tiden efter Grundloven og de slesvigske krige. Det satte også sit præg på landsskabsmaleriet, og hvad kunne være mere dansk end den idylliske Sæbygård Skov.

Kunstnerne kom til Sæby år efter år, og navnlig i 1890èrne, hvor også en række af det moderne gennembruds største forfattere yndede at opholde sig i Sæby. Siden flyttede kunstnerne motiverne ud i de vendsysselske hedelandskaber og til stranden og havet omkring Sæby.

Turistliv

Sæby turistliv

Først blev kunstnerne, siden turisterne, tiltrukket af Sæbys smukke natur og byens idyl. Museet rummer en udstilling om den ældre turisme i Sæby med et pensionatsværelse fra 1. verdenskrig. Dengang var turisternes yndede udflugtsmål Sæbygårds skyggefulde og romantiske bøgeskov snarere end stranden.

Derudover er der rig mulighed for at studere samlingerne i museets skatkammer. Her findes glas, porcelæn, træskærerarbejder m.v. samt ikke mindst redskaber fra tiden, hvor man fiskede med åbne sejljoller. I det sene efterår fiskedes med bakker og krogliner.

Skolestuen

Skolestuen

Museets landsbyskolestue og genstande har været brugt i undervisningen, og bruges stadig aktivt i undervisnings- og formidlingsforløb på Sæby Museum. Udstillingen i skolesamlingen viser genstande og udvikling i skolens historie, samt ikke mindst den store samling skolehåndarbejder knytter generationerne sammen.

Oldtidssamlingen

Landskabet i oplandet omkring Sæby er stærk præget af levn fra de ældste tider. Museets oldtidsudstilling viser en række spændende fund fra udgravningerne af bl.a. Danmarks største bronzealderhus, de særprægede jernalderkældre og vikingelandsbyen Ejstrup og middelaldervoldstedet Rugtved.