Organisation

Nordjyllands Kystmuseum er det kulturhistoriske museum i Frederikshavn kommune. Museet er en selvejende institution. Museet er ledet af en bestyrelse og en museumsleder. Der er fagudvalg, der arbejder på tværs af organisationen. Nordjyllands Kystmuseum har formidling og udstillinger på flere lokaliteter spredt ud over Frederikshavn kommune.

Strategi

Læs Nordjyllands Kystmuseums strategi her: kystmuseet.dk/fileadmin/Arkiv/NORDJYLLANDS_KYSTMUSEUM_STRATEGI_2020__4_.pdf

Vision & mission:

Mission:"Nordjyllands Kystmuseum skaber viden, læring og oplevelser, og vil - inden for sit ansvarsområde - belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår fra de ældste tider til nu.

Museet har særlig fokus på nordjysk kystkultur belyst gennem områdets marine næringer samt den særlige geologiske og kulturlandskabelige udvikling".

Vision:

"Nordjyllands Kystmuseum er anerkendt som en relevant og førende kulturinstitution for formidling af - og forskning i - kystkultur".

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/om-nordjyllands-kystmuseum/organisation-og-strategi/ Udskrevet kl. 08:34 - torsdag d. 19. september 2019