Aflevering af genstande til Nordjyllands Kystmuseum

Aflevering af genstande

Nordjyllands Kystmuseum indsamler genstande fra det geografiske område, der idag dækkes af den nuværende Frederikshavn kommune fra ældste historie frem til i dag. Museet samler ikke kun på "ting fra gamle dage", men på genstande, der på den ene eller anden måde kan være med til at fortælle egnens lokalhistorie. Genstanden skal derfor være produceret, brugt i eller have en anden form for tilknytning til det geografiske område. Nordjyllands Kystmuseum har særlige arbjedsområder Nordjysk Kystkultur.

Vil man aflevere en genstand til museet, er vi derfor interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt:  

• Hvem har brugt genstanden?

• Hvor og hvornår er genstanden blevet brugt?

• Hvad har genstanden været brugt til?

• Hvem har fremstillet genstanden?

• Hvor og hvornår er den blevet fremstillet?   

Nordjyllands Kystmuseum får tilbudt mange genstande, men da vi er forpligtede til at bevare genstande til evig tid, kan vi være nødsaget til at takke nej til genstande, hvis de ikke har tilknytning eller relevans for lokalområdets historie eller Nordjyllands Kystmuseum særlige arbejdsområder, eller hvis museet i forvejen har en genstand af samme type i sin samling. Vi vil dog gerne hjælpe med at formidle genstanden videre til andre relevante museer. Derfor skal afleveringen ske ved henvendelse til museets faglige inspektører. 

Ønsker man at aflevere en genstand til museet, er det en fordel, at man kontakter os inden. Dette kan ske på telefon 98423111eller mail.

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/om-nordjyllands-kystmuseum/aflevering-af-genstande/ Udskrevet kl. 10:22 - søndag d. 07. juni 2020