Kystmuseet Skagen er et frilands- og udstillingsmuseum med bygninger fra forskellige perioder i Skagens historie samt specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart.

Skagen Bymuseum blev oprettet i 1927 af Skagens befolkning. I 1938 blev museet flyttet fra Østerby til klitområdet Svallerbakken i Vesterby og ændrede navn til Skagens Fortidsminder. I 1997 fik museet igen nyt navn: Skagen By- og Egnsmuseum og i 2009 fusionerede museet med de øvrige Kulturhistoriske museer i Frederikshavn kommune under navnet, Nordjyllands Kystmuseum.