Nordjyllands Kystmuseums arkiver

Lokalhistorisk arkiv

Nordjyllands Kystmuseum har et stort lokalhistorisk arkiv, der indsamler, registrerer og bevarer privatarkiver fra alle sognene i de tre gamle kommuner, Skagen, Frederikshavn og Sæby, samt den nuværende Frederikshavn kommune. Arkivalierne omfatter flere store virksomheder, foreninger, samt enkeltpersoner og en stor foto-og billedsamling.

Arkiverne har tre læsesale, en i hver af de gamle købstæder i kommunen, hvor materialet er tilgængeligt for nærmere studier, samt hvor der er mulighed for at få hjælp og vejledning i søgen i de gamle arkiver.
Læsesalen i Sæby findes sammen med Museets administration i Clasens Gaard, Algade 3.
I Frederikshavn findes læsesalen på Bangsbo, Dr. Margrethesvej 6.
Arkivets læsesal i Skagen ligger i lokalsamlingen i det gamle tinghus på Sct. Laurentii Vej 113.

På arkiverne opbevares kopier af kommunens kirkebøger, folketællinger og meget andet relevant materiale, der kan hjælpe slægts- og lokalhistorikeren videre i sin forskning. Desuden har vi på læsesalen et bibliotek med håndbøger, foruden forskellige tidsskrifter og et stort avisarkiv samt arkiver over enkeltpersoner, virksomheder foreninger m.m.

Siden blev udskrevet fra: https://www.kystmuseet.dk/arkiver/ Udskrevet kl. 22:58 - torsdag d. 09. april 2020