|
|
|
 
 
Dato: 09-01-17

Oldtiden skyller op på stranden på Læsø

I foråret 2015 fandt en tysk turist to genstande, på Stokken, på Læsø.


En rentak fra et rengevir og en harpunspids. Begge dele er blevet c14 dateret. Rentakken er ca. 850 år gammel, og stammer sandsynligvis fra en skibslast, der ligger på havbunden ud for Stokken, da det ikke er den eneste, der er fundet i området. Fragt af rengevir fra bla. Norge, til brug af fremstilling af redskaber i Danmark har fundet sted langt op i tiden. Kystmuseet har siden fået kendskab til fund af flere rentakker.
Harpunen er dateret til at være ca. 5.950 år gammel. Den er således ældre, end det Læsø vi kender i dag, som opstod for blot 4.500 år siden. Tidsmæssigt kan den placeres i overgangen mellem ertebøllekultur og tragtbægerkultur. Der har måske været en sæljagt i gang, hvor jægere fra fastlandet har mistet en harpun, som så har ligget indlejret i sandet, og kommet frem efter noget uroligt vejr. Hvem ved?
Nordjyllands Kystmuseums marinarkæologiske afdeling har lavet en del undersøgelser på havbunden vest for Stokken på Læsø, og der i tørvelag fra et ældre landskab bl.a. fundet spor af Nordens ældste fyrreskov, som blev dateret til at være ca. 10.000 år gammel. Det var i fastlandstiden efter isens tilbagetrækning, hvor landskabet steg voldsomt. Kan der være en sammenhæng mellem den fundne genstand og tørvelaget på havbunden?