|
|
|
 
 
Dato: 30-01-17

Frederikshavns borgmester åbner udstilling om Frederikshavn Havn

Tirsdag d. 31.1.2017 kl. 15 åbner borgmester Birgit Hansen en udstilling på Frederikshavn Bibliotek om Frederikshavn Havns historie og om udvidelserne af Frederikshavn Havn og Flådestation Frederikshavn.


Nordjyllands Kystmuseum har indgået et samarbejde med Frederikshavn Havn og med Forsvaret om dokumentation af de store havneudvidelser, der finder sted i disse år. Museet følger med i byggeriet og fotodokumenterer løbende udviklingen, der gennemføres interviews med aktørerne, og arbejdet skal i 2018, når den store havneudvidelse er færdig, munde ud i en bog om Frederikshavn Havns Historie, som samtidig bliver første bind i en bogserie, som skal beskrive Frederikshavn Kommunes historie. Bogen udgives af Nordjyllands Kystmuseum, og tidspunktet for udgivelsen er også timet til at falde sammen med fejringen af Frederikshavns 200 års byjubilæum.

Men allerede nu åbnes der en udstilling om havnens historie og om arbejdet med udvidelserne. Det er nu, vi ser de nye moler og kajer vokse op ud for Frederikshavn, og udstillingen vil fortælle om havnens udvikling fra de først anlæg i 1806 til i dag, og der gives et indblik i, hvordan hverdagen former sig for de mennesker, der arbejder med udvidelserne. Det er via en TV-skærm også muligt via havnens webcams at følge med i, hvordan arbejdet foregår.

Frederikshavn Havn er sammen med Flådestation Frederikshavn byens største aktiv, og det er Kystmuseets håb, at denne udstilling kan give byens befolkning og gæster en forestilling om havnens betydning for byen og for de spændende perspektiver, der åbner sig, når de store havneudvidelser er færdige.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Hans Munk Pedersen, Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn, tlf. 98423111/21145646, info@kystmuseet.dk.